Muronka

Kočky jsou teritoriální zvířata

Kočky jsou teritoriální dravci, dokonce si své teritorium obhajují s větší intenzitou, než psi. Je to dáno jejich způsobem života a také vztahem k lidem v rodinách i u jednotlivců. Pokud doma kočku máte, anebo ji mají vaši známí, jistě jste postřehli, že se tato zvířata, byť jsou považována za domácí mazlíčky, chovají tak, aby nebyla na svých chovatelích plně závislá. Mají v genech zakódovaný pud sebezáchovy pro případ, kdyby se octly osamocené a musely se o sebe postarat ve volné přírodě.
květina a kočička
Tento způsob života však není vlastní psům, ti jsou zpravidla na sv
é pány vázáni, jsou jim věrní a lze hovořit o určité závislosti. Proto také tolik nelpí na svém teritoriu a nemají potřebu o něj bojovat a neustále si jej značkovat.
siamská kočka
U kastrovaných koček není toto chování tolik markantní, ale stále se s jeho projevy můžete setkávat. Vyhrocené situace častokrát vznikají tam, kde se chovatelé rozhodnou mít doma zvířata dvě, případně i více kusů stejného plemena, nebo i odlišného. Nikdy si nemůžete být jisti, jak se k sobě budou chovat, zda jedna druhou přijme, anebo bude docházet k šarvátkám a pravidelnému stříkání moči na nejrůznější předměty. Značkováním se tito dravci ujišťují o prostoru, který jim náleží, a kde se cítí v bezpečí.
zívající kočka

Vybírejte srdcem

Říká se, že každý chovatel si své zvířátko vybere podle toho, jaký je on sám. Možná jste se již setkali s pojmem „energetická matrice“. Každá živá bytost vyzařuje energii na určité frekvenci, čím je vyšší, tím láskyplnější a kvalitnější osobnost to je. Zvířata to vnímají a cítí a bytosti podobných vibračních kvalit jsou k sobě přitahováni. Zkrátka se vám někdo nebo něco líbí a vyhovuje, a něco naopak ne.
Snažte se tedy vybírat srdcem – intuicí to vhodné zvířátko, které bude společenské, vnímavé, citlivé, přátelské, a jistě se i snáze snese s druhým kamarádem.

Next Post

Previous Post

© 2024 Muronka

Theme by Anders Norén