Muronka

S naší výbavou dáte do pořádku každý silný stroj


Hodláte-li provést investici do nového zařízení ve VaÅ¡em motoservisu, proÄ to neudÄ›lat na adrese ověřeného distributora znaÄkových francouzských montážních jednotek? Vybavení servisu, které skýtá optimální podmínky pro bezpeÄné, stabilní a komfortní najetí motocyklu na montážní stůl, který pracuje na bázi hydrauliky, nebo pneumatického ovládání, zvolte jako návratnou investici, která se projeví ve spokojených tvářích Vaší klientely. Vybavení servisu pro perfektní uchycení motocyklu, ale také tříkolky a ÄtyÅ™kolky v poloze, která je nejvýhodnÄ›jší pro montáž, Vám může jako skvÄ›lý pomocník sloužit za sympatickou cenu.

VytvoÅ™te si naší nabídkou bezpeÄné podmínky pro práci v motodílnÄ›

Vybavení servisu, v nÄ›mž lze provést díky profesionalitÄ› zázemí Å¡piÄkovou práci, objednávejte na ověřeném prodejním místÄ›. Objednávat můžete komplex montážního stolu i s vybranými kompatibilními doplňky i jednotlivé díly, které jsou v dokonalém pomÄ›ru ceny a výkonu. Neváhejte si nájezdovou rampu, jeřáb, hever, modul pro uchycení pÅ™edního kola motocyklu, závÄ›sné rameno a další sortiment pořídit.

Next Post

Previous Post

© 2024 Muronka

Theme by Anders Norén