Muronka

Jak silné máte heslo?

Útočník se vždy snaží takové heslo prolomit a používá na to dva způsoby. Buď se jedná o tzv. „brutte force attack“, tedy útok za pomoci hrubé síly, nebo využívá databázi slov – slovník. Někdy je možné heslo uhodnout, pokud zločinec zná svou oběť a může zkoušet různé kombinace jmen např. v rodinném kruhu apod., nebo třeba data narození. Někdy však může být heslo velmi silné a přesto jej útočník získá podvodným způsobem, např. phishingem, odchytáváním hesla atd. K tomu slouží různé typy škodlivého software.
Pokud si zvolíte dostatečně silné heslo, je pro útočníka prakticky v reálném světě a tím pádem v časovém omezení lidského života prakticky neprolomitelné
bezpečný zámek

Jak na to?

První z věcí, na kterou se zaměřte, je délka hesla v počtu znaků. Uvědomte si, žehackerský algoritmus pro prolamování hesla hrubou silou (pokud tedy pomineme jednoduchá slovníková a uhodnutelná hesla typu Tonda 1, máma, 12345) musí každý další znak luštit nárůstem kombinací exponenciální řadou. Např. u 4 znaků malých písmen je to jen necelých půl milionu kombinací, zatímco u pěti znaků už téměř 12 milionů a u osmi znaků už je to 209 miliard kombinací. Dvanáctimístné heslo vyžaduje téměř kvadriliony kombinací. Z matematického hlediska se jedná o výpočet tzv. variací s opakováním.
číselný zámek

Velkou váhu má vzájemná kombinace čísel a písmen. Budeme-li uvažovat např. heslo složené ze 6 znaků, množství kombinací bude velmi odlišné u samotného hesla z číslic, u hesla z písmen, a u kombinace písmen a číslic. Heslo z číslic (šestimístné) dává pouhý milion kombinací, heslo z písmen abecedy (malá písmena) celkem 309 milionů kombinací, stejně dlouhé heslo složené z písmen a číslic již přes dvě miliardy kombinací.
otisk prstu
Nejsilnější jsou hesla složená z malých a velkých písmen a číslic, ta vyžadují celkem více než 55 miliard kombinací a pokud je ještě prokládáte občasným speciálním znakem, např. paragrafem, mřížemi, podtržítkem, zavináčem, vzroste počet kombinací na téměř jeden bilion. Pokud takové heslo má více než šest znaků, kombinace jdou do kvintilionů a pro jeho prolomení by bylo zapotřebí zhruba několik milionů let.

Next Post

Previous Post

© 2024 Muronka

Theme by Anders Norén