Muronka

Klíčové slovo – podstatný termín a výraz v textu

Klíčové slovo neboli též key words je výraz jednoslovný či víceslovný, který je vyhledáván uživateli internetu prostřednictvím fulltextového vyhledávače. Tímto tak dotyčný uživatel vyhledá nejen stránky, o které má zájem, ale najde a zjistí to, co potřebuje a konkrétně hledá. Mezi nejvíce populární vyhledávače náleží Seznam a Google.
část klávesnice
Key words jsou velmi zásadní při optimalizaci pro vyhledávače. Laicky řečeno se jedná o výraz, na který fulltextový vyhledávač stránku vypíše ve výsledku vyhledávání a to nejlépe na prvních místech.

Optimalizace stránky na konkrétní klíčové slovo není tak zcela jednoduchou záležitostí. Už jen pouhý výběr klíčového slova znamená určitý um a promyšlenost. Mělo by se jednat o slova, která lidé používají a zadávají nejčastěji do vyhledávače v rámci při popisu konkrétního produktu nebo služby. Současně by ovšem optimálně neměla být značně konkurenční, tj. neměla by být využívána konkurencí, se kterou by pak bylo nutno ve vyhledávačích soupeřit. O tom, že se nejedná o banální či jen nahodilý výběr slov svědčí i to, že se pro to používá speciální analýza slov. Nepodceňujte a věnujte dostatečně se výběru klíčových slov
klíčová slova
Klíčová slova v oblasti marketingu

Key words neboli tedy klíčová slova na webových stránkách by se měla zobrazit v URL adrese, v titulku dané stránky, v meta značkách, v nadpisu, v obsahu dané stránky, ve vnitřním nebo zpětném textu odkazu i v popisku obrázku.

Vhodná neboli adekvátní klíčová slova

Jedná se o slova, která jsou velmi často vyhledávaná, mají nízkou konkurenci výsledku, disponují však vysokou konverzí a jsou pragmatická.

Ještě před vytvořením vlastního webu určeným pro nabídku produktu či služby, je zapotřebí se podívat na konkurenční weby a společnosti a zjistit jejich hledanost key words. Poté si lze vybrat adekvátní klíčová slova a jejich použití pro vlastní web. Tímto eliminujeme soupeření s konkurencí a zvyšujeme vlastní úspěch.

Jsou k dispozici i různé pomocné nástroje, které pomohou na základě jednoho key words ihned navrhnout další vhodná slova či fráze. Bezplatně tak lze využít Google Keyword Tool. Stejně tak lze zkusit i našeptávače vyhledávačů. Jedná se o výhodný a užitečný nástroj.

Next Post

Previous Post

© 2024 Muronka

Theme by Anders Norén