Muronka

Řeč Vikingů ožívá ve školách

Elvdalština, jenž je starodávným jazykem, který pochází z regionu Älvdalen na severu Švédska, opět začíná ožívat ve školních lavicích formou výuky. Toto obrození pradávného vikingského jazyka, jemuž hrozilo pár lety úplné odstranění z lidových nářečí, jej má zachovat pro příští generace. Dnes hovoří tímto nářečím pouze dva tisíce pět set obyvatel ze severošvédského regionu Älvdalen. Aktivisté, kteří usilují o zachování tohoto takřka elfího nářečí, však docílili toho, aby se výuka tohoto prastarého jazyka opět navrátila do tamních školních lavic.
jezero ve Švédsku

Historie Elvdalštiny

Když uslyšíte elvdalštinu poprvé, bude vám připomínat řeč elfů z Tolkienových knih Pána Prstenů. Tato řeč zní zvláštně, jakoby mysticky. Název tohoto nářečí pochází odvozením od města Älvdalenu. Toto městečko je ukryto před světem v hustých a odlehlých lesích, které se nacházejí na severu Švédska. Zdejší obyvatelé městečka hovořili tímto jazykem ještě do dvacátého století. Tato řeč místním lidem bohatě vystačila, neboť se nepotřebovali domlouvat běžnou švédštinou. Vyžili zde v místním regionu v pohodě z místních zdrojů. Zdejší ekonomika je uživila, a až do poloviny devatenáctého století ve Švédsku nebyla zavedena povinná školní docházka, kde by se místní děti učily hovořit standartní švédštinou.

Téměř zapomenuté nářečí

Během minulého století ale začala běžná švédština zdejší kouzelné nářečí elvdalštinu vytlačovat z každodenního užívání obyvatel. Lidé, kteří ještě elvdalštinu používali, byli odsuzováni a vytlačováni na okraj společnosti. Děti, které tímto nářečím hovořily, byly neustále napomínány, aby tímto jazykem nemluvily ve škole a byly od této řeči též odrazovány. V dnešních dnech je elvdalština téměř zapomenuta a tímto nářečím hovoří asi jen polovina obyvatelstva Älvdalenu.
zasněžený dům
Aby nebyl tento nádherný domorodý jazyk zcela zapomenut, vznikla zde před pár lety skupina jazykových aktivistů, kteří se snaží o znovuobnovení místního nářečí. Od začátku svého vzniku tato skupina přeložila několik dětských knížek do elvdalštiny, a též se jim podařilo prosadit výuku této řeči ve školkách.

Next Post

Previous Post

© 2024 Muronka

Theme by Anders Norén